Tràmits per Ordre Alfabètic

TRÀMIT INSTÀNCIA
COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL ESTABLIMENTS FIXOS OBERTS AL PÚBLIC D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES ORDINÀRIES PDF icon I-019-013 Comunicació prèvia recreativa ordinària o espectacles_ED1.pdf
COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES (BAIX AFORAMENT) PDF icon I-019-014 Comunicació previa espectacles publics o activitats extraordinaries_ED1.pdf
COMUNICACIÓ PRÈVIA OBERTURA I ÚS CENTRES DE CULTE PDF icon I-019-017 Comunicació prèvia obertura i ús centres de culte_ED1.pdf
CONCURS DE RELATS BREUS DE SANT JORDI 2024 PDF icon I-021-009 Concurs de relats breus de Sant Jodi_ED2.pdf
CONSULTA PREVIA DE CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PDF icon I-019-006 Consulta prèvia classificació activitat_ED1.pdf
CONSULTES URBANÍSTIQUES PDF icon I-017-009 Sol·licitud consultes urbanístiques_ED1.pdf
DECLARACIÓ PLUSVÀLUA PDF icon I-007-005 Declaració Plusvàlua_ED2.pdf
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA
DESCOMPTE TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS DOMICILIARIS (PARTICULARS)
DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES AMB MOTIU DE LES OBRES PDF icon I-017-010 Devolució fiances dipositades amb motiu de les obres_ED1.pdf
DEVOLUCIÓ FIANCES DIPOSITADES AMB MOTIU D'OCUPACIONS DE VIA PUBLICA PDF icon I-010-005 Devolucio fiances dipositades ocupacio via publica_ED1.pdf
DEVOLUCIÓ PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRE CÍVIC PDF icon I-021-005 Devolució preu públic activitats centre cívic_ED2.pdf
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TRIBUTS MUNICIPALS
DUPLICAT DE PLACA PER ANIMAL DE COMPANYIA
EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS I ASSIMILABLES (ACTIVITATS)

Pàgines

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica