Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA OBERTURA I ÚS CENTRES DE CULTE

Descripció: 

Mitjançant la Comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat:

-Per als centres de culte en els supòsits de centres de titularitat pública o privada que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'una activitat de culte quan els espais útils per al culte no superin els cent metres quadrats i l'aforament previst no superi les noranta persones., d’acord amb el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Requisits Obligatoris: 

   - Imprès de Comunicació prèvia d'obertura i ús de centres de culte.  (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

    - Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

Termini de validesa: 

La Comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

    Requisits previs :

  • Certificat de compatibilitat urbanística

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres

  • Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats pot comportar.

     

On i com iniciar?: 

 

Unitat tramitadora: 

 ACTIVITATS

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica