Noticia

RENOVADA LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015 DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE VALLS

Els resultats de l’enquesta anual de satisfacció a la ciutadania col·loca l’oficina local en una excel·lent posició

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Valls ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per setè any consecutiu, certificant d’aquesta manera la continuïtat pel compromís de tot el personal que la integra i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tota la ciutadania que la utilitza, tot i les dificultats afegides per la Covid-19 i els canvis implementats des de l’any passat en les formes de treballar i de donar el servei adequat com és la regulació de l’atenció presencial mitjançant la cita prèvia. L'enquesta es va efectuar el mes d’agost entre 244 persones usuàries de l’OAC.

Entre altres dades, l’equip de l’auditoria ha valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries realitzades durant el mes d’agost d’aquest 2021, que confirmen que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat establerts. Així, un 99% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el tracte rebut a l'OAC que ha estat correcte o molt correcte pel total de les persones enquestades. A més el 98% diuen que les explicacions que s'ofereix des del personal d'atenció és sempre entenedor. Per altra banda, el 99% de la població enquestada diu que el temps d'espera per ser atès és l'òptim i gairebé el 98% considera que el temps de resolució de la seva consulta o tràmit ha estat ràpida o molt ràpida.

L'OAC treballa oferint el servei presencial amb la cita prèvia (citaprevia.valls.cat) com a mesura de prevenció i seguretat per la Covid-19, per evitar aglomeracions i assegurar una atenció presencial correcta i àgil. En aquest sentit, l’eina on line per sol·licitar cita prèvia a l'OAC rep una bona nota pels usuaris, ja que un percentatge molt alt, el 94%, consideren que és útil o molt útil. A més, el 99% dels enquestats assenyalen que les mesures implantades a l'OAC de prevenció i seguretat per la Covid són correctes o molt correctes.

Per tal de continuar mantenint aquest bon nivell de satisfacció entre la ciutadania, l’OAC es planteja nous reptes de cara al 2022 com són, entre altres, l’ampliació del ventall dels tràmits telemàtics incorporant a la SEU (seu.valls.cat) tots aquells que requereixen prèviament el pagament d’alguna taxa (autoliquidació). En aquest àmbit l’Ajuntament ha signat un conveni amb el Banc de Sabadell per tal que es pugui utilitzar la seva plataforma de pagament «on line» per aconseguir que la ciutadania pugui fer efectius els pagaments de forma conjunta i en el mateix moment de la formalització del tràmit telemàtic a la SEU.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica