Catàleg de Tràmits i Serveis

Accedeixi per informar-se dels tràmits de l'organisme i iniciï des d'aquí la seva gestió.

Tauler d'edictes

Accediu online a la llista d'edictes publicats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament

Perfil del Contractant

Consulteu la informació relacionada amb les licitacions publicades per l'Ajuntament

Tràmits electrònics

Accedeixi al catàleg de tràmits electrònics de l'ajuntament de Valls

Queixes, Suggeriments i Consultes

Deixi'ns conèixer la seva opinió i intentarem atendre el més aviat possible i de la millor manera

Factura Electrònica

Des d'aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació

Es troba a la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Si us plau, accedeixi a l'ajuda que li oferim per resoldre els seus dubtesAjuda de la Seu

Seu Electrònica Ajuntament de Valls

NOTÍCIES DE LA SEU ELECTRÒNICA

DISPONIBILITAT DELS FORMULARIS PER A PARTICIPAR EN ELS PROCESSOS SELECTIUS DE L'OFERTA PÚBLICA D'ESTABILITZACIÓ.

Estan disponibles els enllaços als tràmits per a la presentació de sol·licituds en els processos de selecció de l'Oferta Pública d'Estabilització:

 

Així trobareu el formulari de SOL·LICITUD en aquest enllaç:

Oferta pública d'estabilització: sol·licitud de participació en el procés selectiu

 

En els casos de participació en processos selectius per Concurs de Mèrits, caldrà simultàniament presentar el formulari d'ACREDITACIÓ DE MÈRITS que trobareu en aquest enllaç: 

Oferta pública d'estabilització: annex de presentació de mèrits

 

En els casos de participació en processos selectius per Concurs Oposició, caldrà presentar el formulari d'ACREDITACIÓ DE MÈRITS, un cop superada la fase d'oposició en el mateix enllça indicat

 

El termini de finalització per a la presentació de sol·licituds, serà determinat per la data de publicació al BOE, data a partir de la qual, es comptabilitzaran els 20 dies darrers per a poder realitzar el tràmit

OBTENCIÓ CERTIFICAT IDCAT MÒBIL

L'idCAT mòbil és un mecanisme d'identificació i signatura electrònica del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que ens permet realitzar tràmits telemàtics d'una manera fàcil i àgil.

 

Aquest vídeo us ensenya com podeu obtenir el vostre certificat. 

 

RENOVADA LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015 DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE VALLS

Els resultats de l’enquesta anual de satisfacció a la ciutadania col·loca l’oficina local en una excel·lent posició

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Valls ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per setè any consecutiu, certificant d’aquesta manera la continuïtat pel compromís de tot el personal que la integra i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tota la ciutadania que la utilitza, tot i les dificultats afegides per la Covid-19 i els canvis implementats des de l’any passat en les formes de treballar i de donar el servei adequat com és la regulació de l’atenció presencial mitjançant la cita prèvia. L'enquesta es va efectuar el mes d’agost entre 244 persones usuàries de l’OAC.

Entre altres dades, l’equip de l’auditoria ha valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries realitzades durant el mes d’agost d’aquest 2021, que confirmen que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat establerts. Així, un 99% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el tracte rebut a l'OAC que ha estat correcte o molt correcte pel total de les persones enquestades. A més el 98% diuen que les explicacions que s'ofereix des del personal d'atenció és sempre entenedor. Per altra banda, el 99% de la població enquestada diu que el temps d'espera per ser atès és l'òptim i gairebé el 98% considera que el temps de resolució de la seva consulta o tràmit ha estat ràpida o molt ràpida.

L'OAC treballa oferint el servei presencial amb la cita prèvia (citaprevia.valls.cat) com a mesura de prevenció i seguretat per la Covid-19, per evitar aglomeracions i assegurar una atenció presencial correcta i àgil. En aquest sentit, l’eina on line per sol·licitar cita prèvia a l'OAC rep una bona nota pels usuaris, ja que un percentatge molt alt, el 94%, consideren que és útil o molt útil. A més, el 99% dels enquestats assenyalen que les mesures implantades a l'OAC de prevenció i seguretat per la Covid són correctes o molt correctes.

Per tal de continuar mantenint aquest bon nivell de satisfacció entre la ciutadania, l’OAC es planteja nous reptes de cara al 2022 com són, entre altres, l’ampliació del ventall dels tràmits telemàtics incorporant a la SEU (seu.valls.cat) tots aquells que requereixen prèviament el pagament d’alguna taxa (autoliquidació). En aquest àmbit l’Ajuntament ha signat un conveni amb el Banc de Sabadell per tal que es pugui utilitzar la seva plataforma de pagament «on line» per aconseguir que la ciutadania pugui fer efectius els pagaments de forma conjunta i en el mateix moment de la formalització del tràmit telemàtic a la SEU.

CONTINUA LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT DE VALLS

> 24 nous tràmits electrònics a disposició dels ciutadans

> Es posa en marxa la licitació electrònica

Aquesta setmana s’ha ampliat l’oferta dels tràmits que es poden gestionar de forma totalment on-line a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls, concretament es tracta d’un conjunt de 24 nous tràmits relacionats amb diferents departaments: 10 tràmits que es gestionen des de l’OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà), 5 que depenen de Benestar Social i 9 més relacionats amb el departament d'Activitats. Es poden trobar a l'apartat Tràmits electrònics del web de l'Ajuntament de Valls a través del següent enllaç: https://seu.valls.cat/tr%C3%A0mits-internet

Aquest nou paquet de tràmits que es podran gestionar totalment on-line, és el resultat del treball continu que des de la Regidoria de les TIC i Transparència està duent a terme, amb l’objectiu de donar compliment a la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Valls. Gràcies a l'eAdmin es pot oferir al ciutadà un nou canal electrònic per a relacionar-se amb l'administració, més àgil, segur i eficient.

Uns dels beneficis de la tramitació electrònica, és la facilitat en que permet realitzar els tràmits, ja que es poden realitzar des de qualsevol lloc, en qualsevol hora i dia. D'aquesta forma no hi ha la necessitat de presentar-nos físicament davant de l'ajuntament o una altra administració. També hem de contemplar el benefici de disposar d'un major control i seguretat sobre els nostres tràmits i la documentació que presentem. Les diverses plataformes que disposen les Administracions públiques permeten conèixer el nostre expedient en qualsevol moment i podem tenir la seguretat que tota la documentació que presentem es mantindrà inalterable i amb tota la informació del moment exacte en què va ser lliurat.

Un dels objectius principals de la tramitació electrònica és l'agilització dels tràmits de manera que l'Administració pugui resoldre en menors terminis, gràcies a la millora interna de l'administració i a la digitalització dels processos de treball, la ciutadania també podrà gaudir d'una Administració més ràpida i eficient. Un dels punts claus d’aquesta transformació és la digitalització dels expedients (expedient electrònic) que permetrà millorar la qualitat, transparència, traçabilitat, seguretat i interoperabilitat de la gestió administrativa de l'ajuntament.

La implantació de l’administració electrònica ha de permetre una nova forma de relació amb l’administració local, més adequada a les tecnologies actuals i al nostre entorn, facilitant i agilitzant la relació entre l’administració i la ciutadania.

Un altra novetat és que ja s’està treballant a nivell administratiu amb la licitació electrònica, concretament amb la presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0. Per una banda, la presentació telemàtica d’ofertes és una eina que s'aplica a la contractació menor, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el nou procediment simplificat abreujat. Per altra banda, el Sobre Digital 2.0 és la presentació electrònica de les ofertes en procediments que precisen de solució ensobrada. Mitjançant aquesta el licitador “tanca” la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

Els beneficis i avantatges més visibles d’aquesta novetat, són l’agilitat i celeritat en el procediment administratiu de contractació, així com la transparència de tots els actes i la seguretat en la consecució correcta de tot el procediment.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica