Catàleg de Tràmits i Serveis

Accedeixi per informar-se dels tràmits de l'organisme i iniciï des d'aquí la seva gestió.

Tauler d'edictes

Accediu online a la llista d'edictes publicats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament

Perfil del Contractant

Consulteu la informació relacionada amb les licitacions publicades per l'Ajuntament

Tràmits electrònics

Accedeixi al catàleg de tràmits electrònics de l'ajuntament de Valls

Queixes, Suggeriments i Consultes

Deixi'ns conèixer la seva opinió i intentarem atendre el més aviat possible i de la millor manera

Factura Electrònica

Des d'aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació

Es troba a la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Si us plau, accedeixi a l'ajuda que li oferim per resoldre els seus dubtesAjuda de la Seu

Seu Electrònica Ajuntament de Valls

NOTÍCIES DE LA SEU ELECTRÒNICA

Nous serveis d'administració electrònica

L'Ajuntament de Valls posa a disposició dels vallencs i les vallenques dos nous serveis d'administració electrònica que permetran fer ús de la seu electrònica d'una forma més efectiva i realitzar els tràmits administratius de forma més eficaç.

Els ciutadans podran entrar a la seu electrònica (https://seu.valls.cat) i utilitzant un certificat digital realitzar les peticions. Per exemple, podrà disposar del volant d'empadronament de manera immediata tan sols entrant a la seu electrònica mitjançant el certificat digital. D'aquesta manera amb un Pdf es podrà acreditar la residència i domicili habitual tal com consta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Valls. Així mateix, també es podrà demanar a través de la seu electrònica el certificat d'empadronament. Aquest es generarà per part de la corresponent oficina gestora i retornarà al ciutadà.

Des de l'Ajuntament es presenten també, una sèrie de vídeo-tutorials d'ajuda per presentar la seu electrònica i els serveis que s'ofereixen. Es poden trobar a l'enllaç:

https://seu.valls.cat/manuals

S'activa la wifi gratuïta a Valls

L'Ajuntament de Valls ha activat avui dilluns 21 de desembre, la nova wifi pública municipal gratuïta que dóna servei al centre de la ciutat, en concret a les places del Blat i del Pati i a la totalitat del carrer de la Cort. La nova xarxa sense fils «VallsWifi» que ofereix l'Ajuntament de Valls és d'accés lliure i gratuït i s'implanta en aquesta primera fase en les zones de més interès turístic i comercial de la ciutat, però la intenció és desplegar la wifi pública progressivament en altres punts.
La regidora de Transparència i Tecnologies de la Informació, Núria Gavarró, acompanyada per responsables tècnics del departament d'Informàtica, ha presentat avui el nou servei i ha destacat que els objectius són fomentar l'accés a internet i facilitar tan la incorporació de la tecnologia com l'accés a la informació i la tramitació electrònica amb l'Ajuntament en la vida quotidiana dels ciutadans. Així, el nou servei wifi se suma a la posada en marxa la setmana passada de la seu electrònica, el nou portal web municipal des d'on es poden efectuar tràmits municipals on-line.
La wifi s'activa després que, en un primer moment s'anunciès l'obertura del servei pel mes de setemebre, i que entre els mesos d'abril i juny d'enguany ja s'hagués realitzat una prova pilot que va ser un èxit d'usuaris. Així, en només dos mesos es va passar de 400 usuaris diaris a més de 700. Per adaptar-se als requisits normatius establerts s'han modificat els estatuts de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera per incloure-hi els serveis públics de comunicacions electròniques. La posada en marxa és el resultat d'un treball tècnic en els últims mesos per adaptar els sistemes de telecomunicacions corporatius.
L'usuari pot accedir a «VallsWifi» lliurement i sense contrasenyes a través de qualsevol dispositiu amb connexió wifi (portàtil, tablets, telèfon mòbil...). La xarxa té una velocitat de 256 Kilobytes per segon que permet navegar per internet amb normalitat i només està limitada a la descàrrega de fitxers grans, d'acord amb la normativa de la Comissió estatal de Mercats i Competència per aquest tipus de xarxes. Els requisits tècnics es poden consultar amb més detall al manual d'ús del servei que es troba a la web http://wifi.valls.cat.
La regidora Núria Gavarró ha destacat que el nou servei public de wifi representa un pas més dels acords programàtics encaminats «a impulsar des de l'Ajuntament les polítiques de transparència i tecnologies de la informació per avançar en un nou model d'administració que, acosti els tràmits municipals al ciutadà, i a la vegada ofereixi, durant el proper any, millors serveis com un nou web de l'Ajuntament, un nou portal de transparència i noves aplicacions mòbils».

L’Ajuntament de Valls posa en marxa la seu electrònica per aproximar els serveis i tràmits al ciutadà

L'Ajuntament de Valls ha activat la seu electrònica com a nou portal web destinat a apropar els serveis i tràmits municipals al ciutadà. Des d'aquesta Seu el ciutadà podrà accedir amb «garanties de seguretat i confidencialitat» a comunicacions i tramitacions administratives amb l'Ajuntament. En aquest sentit, s'han renovat i s'han actualitzat un centenar de tràmits que ja es poden consultar i alguns d'ells ja es poden gestionar realitzar des de la Seu Electrònica.

En aquest sentit, l’usuari podrà efectuar tramitacions des de la seu i saber en quin procés es troba la seva soŀlicitud d’una manera fàcil a qualsevol hora i tots els dies de l’any.

A hores d’ara, es poden efectuar on-line els tràmits queixes, suggeriments, petició d’informació i instància general i, progressivament, s’aniran incorporant nous tràmits que evitaran al ciutadà haver de desplaçar-se a l’Ajuntament.

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà aconsegueix la certificació de qualitat

Des del passat divendres 27 de novembre, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Valls ha assolit la certificació ISO 9001 per la qualitat del servei.

La directora d’AENOR Catalunya, Eva Subirà, va fer el lliurament oficial de la certificació a l’alcalde de Valls, Albert Batet, acompanyat per regidors, personal i responsables de l’OAC.

L'ISO 9001 que ha aconseguit l’OAC certifica la qualitat d’aquest servei municipal que cada any atén presencialment a 35.000 persones, gestiona més de 32.000 trucades telefòniques i que, a punt de complir quinze anys, s’ha consolidat com el centre principal d’informació i consultes dels ciutadans dels diversos serveis que presta l’Ajuntament.

Aquest certificat és el resultat de mesos de treball de l’OAC per adaptar el servei a les especificacions d’aquesta normativa i s’ha dotat d’un manual específic de qualitat que descriu, amb l’objectiu de millorar els serveis al ciutadà, els diferents procediments d’atenció. A més, entre d’altres mesures, s’ha efectuat una catalogació detallada dels tràmits municipals, s’han ampliat els programes informàtics per poder efectuar un seguiment de les consultes ciutadanes i s’ha desplegat un pla de formació del personal del servei.

Aquesta norma internacional ISO 9001 s'aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que se centra en tots els elements d'administració de qualitat amb què una empresa ha de comptar per a tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Els clients s'inclinen pels proveïdors que compten amb aquesta acreditació perquè d'aquesta manera s'asseguren que l'empresa seleccionada disposi d'un bon sistema de gestió de qualitat (SGC).
Aquesta acreditació demostra que l'organització està reconeguda per més de 640.000 empreses a tot el món.

Cada sis mesos, un agent de certifcadores realitza una auditoria de les empreses registrades amb l'objecte d'assegurar el compliment de les condicions que imposa la norma ISO 9001. D'aquesta manera, els clients de les empreses registrades es lliuren de les molèsties de ocupar-se del control de qualitat dels seus proveïdors i, al seu torn, aquests proveïdors només s'han de sotmetre a una auditoria, en comptes de a diverses dels diferents clients.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica