Catàleg de Tràmits i Serveis

Accedeixi per informar-se dels tràmits de l'organisme i iniciï des d'aquí la seva gestió.

Tauler d'edictes

Accediu online a la llista d'edictes publicats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament

Perfil del Contractant

Consulteu la informació relacionada amb les licitacions publicades per l'Ajuntament

Tràmits electrònics

Accedeixi al catàleg de tràmits electrònics de l'ajuntament de Valls

Queixes, Suggeriments i Consultes

Deixi'ns conèixer la seva opinió i intentarem atendre el més aviat possible i de la millor manera

Factura Electrònica

Des d'aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació

Es troba a la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Si us plau, accedeixi a l'ajuda que li oferim per resoldre els seus dubtesAjuda de la Seu

Seu Electrònica Ajuntament de Valls

NOTÍCIES DE LA SEU ELECTRÒNICA

L'AJUNTAMENT DE VALLS REOBRE LES SEVES PORTES

Les oficines municipals reobren les seves portes aquest dimecres dia 20 de maig.  L'Oficina d'Atenció al Ciutadà, obrirà al públic en horari de  10 a 13 hores, de dilluns a divendres. Per poder donar compliment a les mesures de seguretat i salut establertes amb motiu de la situació actual, i per tal d'evitar aglomeracions a les oficines municipals,  per ser atès a la Oficina d'Atenció al Ciutadà cal demanar cita prèvia pels canals següents:

- ON-LINE , amb la nova plataforma citaprevia.valls.cat, des d'on es podrà triar dia i hora per efectuar qualsevol tipus de tràmit a la Oficina d'Atenció al Ciutadà.

- TELÈFON:  a través del número de la Oficina d'Atenció al Ciutadà  977 63 60 10

L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE VALLS RENOVA LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015 PER CINQUÈ ANY CONSECUTIU

Segons l’enquesta anual de satisfacció als ciutadans, el servei és manté amb els nivells d’excel·lència

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Valls ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per cinquè any consecutiu, certificant d’aquesta manera el compromís de tots els seus treballadors que la integren i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes que la utilitzen.

L’OAC, durant el 2018, ha atès presencialment més de 31.000 persones, que hi han demanat informació de tot tipus o han presentat alguna tramitació, consolidant-se amb els seus 18 anys d’història com el punt de referència de la ciutadania amb l’Ajuntament.

Entre altres dades, els auditors han valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris realitzades en diferents períodes de l’any, que confirmen que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat establerts. Així, un 100% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el poc temps d’espera en ser atesos (97,1%), a més de destacar el bon tracte del personal (99,25%). Un 97,1% dels ciutadans enquestats considera que a l’OAC s’ha resolt la seva consulta i/o tràmit de manera ràpida i en general assenyalen les actuals dependències de l’oficina com adequades. Tot i així s’està valorant una nova distribució, amb el principal objectiu de millorar l'espai per a l'espera de torn dels ciutadans i garantir la confidencialitat, substituint els mostradors per taules per una atenció personalitzada a tots els llocs d'atenció al públic.

Entre el tipus de servei que realitzen els ciutadans a l’OAC, un 74,5% són tràmits i un 25,5% consultes. La ISO 9001-2015 concedida per AENOR per primera vegada l’any 2015, ha comportat l’adaptació del servei a les especificacions a les noves normatives, d’acord amb un manual específic de qualitat que descriu, amb l'objectiu de millorar els serveis a la ciutadania, els diferents procediments d'atenció.

Un dels principals objectius a millorar per l’OAC durant aquest any 2019, serà la implantació del pagament de taxes per Internet, obrint d’aquesta manera tot un ventall de tràmits telemàtics a la ciutadania que requereixen del pagament previ, ampliant l’actual catàleg de tràmits existents a la SEU electrònica i que ja es poden fer durant les 24 hores del dia de forma electrònica. Per altra banda, també es vol implantar la firma biomètrica, de manera que els ciutadans que es presentin a l’OAC firmaran un formulari de forma digital mitjançant una tauleta i s’iniciarà l’expedient de forma telemàtica, sense papers, implantant a la vegada la notificació electrònica a totes les persones físiques que així ho demanin i a totes les persones jurídiques de forma obligatòria.

Per tant, l’OAC té com a pal de paller potenciar l’ús de l’administració electrònica entre la ciutadania i ser el punt d’inici dels expedients electrònics que es presentin a tot l’Ajuntament de Valls, assessorant-los i ajudant-los en tot allò que requereixi aquest canvi tant important que estem portant a terme, amb l’objectiu d’actualitzar de forma contínua l’administració per tal de seguir millorant la seva funció: donar un servei d’atenció al ciutadà, cada vegada més àgil, eficient i pràctic.

CONTINUA LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT DE VALLS

> 24 nous tràmits electrònics a disposició dels ciutadans

> Es posa en marxa la licitació electrònica

Aquesta setmana s’ha ampliat l’oferta dels tràmits que es poden gestionar de forma totalment on-line a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls, concretament es tracta d’un conjunt de 24 nous tràmits relacionats amb diferents departaments: 10 tràmits que es gestionen des de l’OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà), 5 que depenen de Benestar Social i 9 més relacionats amb el departament d'Activitats. Es poden trobar a l'apartat Tràmits electrònics del web de l'Ajuntament de Valls a través del següent enllaç: https://seu.valls.cat/tr%C3%A0mits-internet

Aquest nou paquet de tràmits que es podran gestionar totalment on-line, és el resultat del treball continu que des de la Regidoria de les TIC i Transparència està duent a terme, amb l’objectiu de donar compliment a la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Valls. Gràcies a l'eAdmin es pot oferir al ciutadà un nou canal electrònic per a relacionar-se amb l'administració, més àgil, segur i eficient.

Uns dels beneficis de la tramitació electrònica, és la facilitat en que permet realitzar els tràmits, ja que es poden realitzar des de qualsevol lloc, en qualsevol hora i dia. D'aquesta forma no hi ha la necessitat de presentar-nos físicament davant de l'ajuntament o una altra administració. També hem de contemplar el benefici de disposar d'un major control i seguretat sobre els nostres tràmits i la documentació que presentem. Les diverses plataformes que disposen les Administracions públiques permeten conèixer el nostre expedient en qualsevol moment i podem tenir la seguretat que tota la documentació que presentem es mantindrà inalterable i amb tota la informació del moment exacte en què va ser lliurat.

Un dels objectius principals de la tramitació electrònica és l'agilització dels tràmits de manera que l'Administració pugui resoldre en menors terminis, gràcies a la millora interna de l'administració i a la digitalització dels processos de treball, la ciutadania també podrà gaudir d'una Administració més ràpida i eficient. Un dels punts claus d’aquesta transformació és la digitalització dels expedients (expedient electrònic) que permetrà millorar la qualitat, transparència, traçabilitat, seguretat i interoperabilitat de la gestió administrativa de l'ajuntament.

La implantació de l’administració electrònica ha de permetre una nova forma de relació amb l’administració local, més adequada a les tecnologies actuals i al nostre entorn, facilitant i agilitzant la relació entre l’administració i la ciutadania.

Un altra novetat és que ja s’està treballant a nivell administratiu amb la licitació electrònica, concretament amb la presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0. Per una banda, la presentació telemàtica d’ofertes és una eina que s'aplica a la contractació menor, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el nou procediment simplificat abreujat. Per altra banda, el Sobre Digital 2.0 és la presentació electrònica de les ofertes en procediments que precisen de solució ensobrada. Mitjançant aquesta el licitador “tanca” la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

Els beneficis i avantatges més visibles d’aquesta novetat, són l’agilitat i celeritat en el procediment administratiu de contractació, així com la transparència de tots els actes i la seguretat en la consecució correcta de tot el procediment.

L'AJUNTAMENT DE VALLS INCORPORA EL NOU SISTEMA DE VÍDEO ACTA

àudio vídeo acta

L'Ajuntament de Valls disposa del nou sistema de vídeo acta, una nova metodologia per a l’elaboració de les actes dels òrgans col·legiats municipals que ofereix diverses avantatges. Amb el nou sistema continua la implantació i desplegament de l'administració electrònica i es millora en termes de qualitat d'imatge i de gravació del Ple.

 

Això permetrà a més la retransmissió en directe i en streaming del plenari a través del portal web municipal www.valls.cat, una novetat que ja es va estrenar en la sessió ordinària del Ple el passat dilluns. A més de la millora de la qualitat de la retransmissió, la vídeo acta dels plens permetrà trobar de forma ràpida els punts tractats o visualitzar les diferents intervencions de cada regidor.

 

També representa, d’altra banda, un estalvi a nivell econòmic ja que el sistema funciona de manera automatitzada i evita haver de transcriure les sessions dels plens dels plens o altres òrgans col·legiats de l’Ajuntament. L'aplicació per part de l'Ajuntament de Valls d'aquest nou sistema de vídeo actes representa una eina potent de transparència que ha de facilitar l'accés per part de la ciutadania a l'acció de govern, gràcies a les noves tecnologies a l'administració pública.

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica