Tràmits i Serveis

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TRIBUTS MUNICIPALS

Descripció del tràmit: 

Aquest tràmit permet l'alta, la modificació i la baixa de la domiciliació bancaria pels impostos, taxes i preus públics de generació periòdica, inclosos en el calendari fiscal.

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • El subjecte passiu que figuri en el rebut i cotitulars (en aquest darrer cas es pot donar sobretot en l'IBI que són propietaris un matrimoni i es presenta a fer la domiciliació la persona que no figura en el rebut, i per tant, la pot efectuar).

  • El titular del compte, sempre que no estigui domiciliat el rebut en qüestió. Si el rebut es troba domiciliat, el titular del compte sols podrà domiciliar amb l'ordre i autorització del subjecte passiu, autoritzant la nova domiciliació o anul·lant l'existent.

  • Si és una persona jurídica, ho pot fer el representant legal, degudament acreditat documentalment com a tal.

Quina documentació cal aportar?: 

Quan es pot demanar?: 

Abans de l'inici del període de pagament voluntari del tribut en qüestió segons establert en el calendari fiscal. Passat aquest termini, la domiciliació o variació tindrà efectes l'exercici següent.

La domiciliació bancaria es efectiva al mateix moment de sol·licitar-la.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Gratuït

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica