Tràmits i Serveis

DESCOMPTE TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS DOMICILIARIS (PARTICULARS)

Descripció del tràmit: 

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que es generen en els domicilis particulars, es preveu aplicar una reducció de la Taxa per la recollida i gestió dels residus municipals i comercials.

Es podran aplicar les tarifes ambientals, segons els nivells que s’indiquen a continuació:

  • NIVELL 1: Participació al sistema de recollida selectiva en l’àmbit domèstic. S’aplicarà un 20 % de reducció. Per a més informació clicar AQUÍ i www.vallsmillora.

  • NIVELL 2: Us freqüent de la deixalleria. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1. S’aplicarà un 40% de reducció. Per a més informació clicar AQUÍ i www.valls.cat.

  • NIVELL 3: Tarifa per autocompostatge. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1 i Nivell 2. S’aplicarà un 50% de reducció. Per a més informació AQUÍ.

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Els/les titulars d'habitatges situats en sòl urbà.

  • Els/les titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge. 

  • Els titulars de construccions situades en sol no urbà (rústic), amb un valor cadastral de l’IBI igual o superior a 8.120,00 €.

Quina documentació cal aportar?: 

Segons el nivell que se sol·liciti, caldrà presentar la documentació següent:

-  NIVELL 1PARTICIPACIÓ AL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA

  • Fotografia en format paper de l’espai destinat a l’emmagatzematge separat dels residus, en les que s’hi observin clarament els recipients i/o espais destinats a cada una de les 5 fraccions (matèria orgànica, envasos lleugers, paper/cartró, envasos de vidre i resta).

  • En el cas que l'habitatge per al qual se sol·licita el descompte sigui de lloguer, cal aportar el corresponent contracte.

NIVELL 2ÚS FREQÜENT DE LA DEIXALLERIA

  • No és necessari aportar els certificats d’aportació de residus a la deixalleria. No obstant, és imprescindible sol·licitar expressament l'aplicació d'aquesta tarifa, ja que només es comprovaran les aportacions d'aquells habitatges que ho sol·licitin.

NIVELL 3SISTEMA D’AUTOCOMPOSTATGE

  • Fotografia en format paper acreditativa del sistema d’autocompostatge, on s’hi vegi clarament que es troba en funcionament.

Quan es pot demanar?: 

DE L'1 AL 29 DE FEBRER DE 2024.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT / OAC

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica