Tràmits i Serveis

DEVOLUCIÓ PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRE CÍVIC

Descripció del tràmit: 

Devolució de la part proporcional o la totalitat del preu public pagat i no gaudit a causa de la suspensió dels serveis/activitats del Centre Civic

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones inscrites en activiats de pagament del Centre Civic que hagin vist anul.lades o suspeses les seves activitats per la declaració de l’estat d’alarma o per causes no imputables a l’obligat/da.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància   (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Original o fotocòpia compulsada del NIF/NIE/ CIF

- Acreditació de la titularitat del compte (certificat bancari de la titularitat del compte o document bancari annex omplert i diligenciat per l'entitat financera)

- Acreditacio de la representació, si s'escau

Quan es pot demanar?: 

El termini és obert sense data limit

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

► PRESENCIALMENT: Oficines del Centre Civic

► TELEMATICAMENT:    (Aquest canal és obligat per aquells subjectes regulats a l'art. 29 de la Ordenança reguladora d’Administració electrònica)

Departament responsable: 

ACCIO CIVICA I JOVENTUT

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica