ORDENANCES

Llistat Ordenances

Títol
01.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPAL
02.- ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D'ANIMALS
03.- ORDENANÇA SOBRE PUBLICITAT DIRECTA EN BÚSTIES
04.- ORDENANÇA REGULADORA ACCES VEHICLES INTERIOR LOCALS
05.- ORDENANÇA REGULADORA SISTEMA MUNICIPAL D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS QUE ES DESENVOLUPEN TERME MUNICIPAL DE VALLS
06.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES
07.- ORDENANÇA D'USOS DE VIA PUBLICA I ALTRES BÉNS DE DOMINI PÚBLIC
08.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRODUCCIO I GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
09.- ORDENANÇA DE POLICIA ADMINSTRATIVA SOBRE INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ DE TRIBUTS
10.- ORDENANÇA D'OBRES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ
11.- ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS MECANITZATS QUE CONTINGUIN DADES DE CARACTER PERSONAL
12.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS
13.- ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA
14.- ORDENANÇA REGULADORA DE TAXIS
15.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL.LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, EQUIPS DE VENTILACIÓ I ANTENES
16.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
17.- ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
18.- PROCEDIMENT REGULADOR CAMPANYA MUNICIPAL INCENTIUS I AJUTS A INICIATIVA PRIVADA PER DINAMITZACIÓ CENTRE HISTÒRIC
19.- ORDENANÇA REGULADORA INTERVENCIÓ EN FAÇANES INCLOSES ÀMBIT PMUNAV
20.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LES VIBRACIONS AL TERME MUNICIPAL DE VALLS

Pàgines

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica