Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER A LLIBRES I MATERIAL PER A ENSENYAMENT OBLIGATORI

Descripció del tràmit: 

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursarà ensenyaments obligatoris durant el curs 2022-23 (de P-3 a 4t. ESO).

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les famílies amb fills/es empadronats al municipi i escolaritzats als nivells educatius d'infantil, primària o secundària obligatòria en centres sostinguts amb fons públics.

Si la persona que presenta la sol·licitud de subvenció no és la persona interessada, haurà d’acreditar la representació que l’autoritza a fer aquest tràmit.

Requisits:

 • Estar empadronat al municipi de Valls, amb una antiguitat mínima de 6 mesos

 • Estar matriculat en qualsevol els cursos d'ensenyaments d'educació infantil, primària i secundària.

 • El total d'ingressos de l'exercici de les persones que viuen en el domicili, prenent com a índex de referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) del 2022 ha de ser igual o inferior a l'indicat:  Membres de la unitat familiar

  Llindar d'ingressos (*)

  1 membre

  1,60   * IRSC

  2 membres

  2,05   * IRSC

  3 membres

  2,20   * IRSC

  4 membres

  2,35   * IRSC

  5  membres

  2,50   * IRSC

  6  membres

  2,65   * IRSC

   

  (*) Per a l'exercici 2022, la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Conveni regulador o sentència de separació on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills, en cas que correspongui i rebut actual de l'import de pensió d'aliments.

 • Document que acrediti la situació d'acolliment, en cas que correspongui.

 • Rebut o factura de pagament dels llibres de text i material, a presentar, com a màxim, el dia 15/10/2022.

 •  Declaració de l'acreditació de la titularitat del compte bancari.

 • Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar:

        ► DECLARACIÓ DE LA RENDA de l'exercici 2021.

        ► Certificat d'atur dels majors de 16 anys.

        ► Certificat de percebre pensions de l'administració pública i la seva quantia.

        ► Vida laboral, en cas de majors de 16 anys.

Quan es pot demanar?: 

En el període establert en la convocatòriadel 4 de juliol al 19 d'agost de 2022. No s'acceptarà cap sol·licitud després d'aquesta data.     --- TERMINI PRORROGAT FINS AL 31 D'AGOST DE 2022 ---

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

BENESTAR SOCIAL

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica