Tràmits i Serveis

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

Descripció del tràmit: 

El servei d'ajuda a domicili (SAD) és una prestació bàsica dels serveis socials, de caràcter social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d'un vessant preventiu, assistencial i educatiu a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests serveis es portaran a terme, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i per mantenir a la persona/família en el seu medi, amb garanties d'una atenció adequada.

El servei inclou:

  • Atenció a la persona i cura de la llar.
  • Atenció a les famílies en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.
  • Neteja de la llar.
  • Neteja de xoc.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona i/o família empadronada a Valls, que es trobi en una de les següents circumstàncies:

· Persones grans que visquin soles o amb família, en el cas que la família no les pugui atendre per malaltia, treball, etc.

· Persones amb problemes de mobilitat que optin per continuar a la seva llar i necessitin ajuda per a desenvolupar-se.

· Famílies o nuclis convivencials amb situacions relacionals, reeducant conductes i fomentant la continuïtat de la vida familiar.

· Famílies o nuclis convivencials amb menors en situació de risc psicosocial, necessitats d'un suport temporal per assolir una millor atenció dels menors.

· Persones minusvàlides, tant psíquiques com físiques que, amb l'ajut del servei puguin recuperar, mantenir o ampliar els nivells d'autonomia i la integració social.

· Persones amb dependència que hagin formalitzat el PIA i sigui recomanable comptabilitzar la prestació o servei principal amb hores de SAD.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Justificant d'ingressos de la unitat familiar de convivència.

  • Informe mèdic, si s'escau.

Quan es pot demanar?: 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Cost: 

Establert a l'Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de Preus Públics, annex 1.

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica