Tràmits i Serveis

PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL - SOL·LICITUD

Descripció del tràmit: 

Permet sol·licitar l’admissió en un procés selectiu de personal que correspon a una plaça de l'oferta pública d’ocupació o a un procés selectiu de caràcter temporal.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona que compleixi els requisits concrets de les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc).
  • Titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria.
  • Certificat del nivell de coneixement de català exigit a les bases.
  • Si la persona aspirant no té la nacionalitat espanyola, ha d'ajuntar el certificat de la llengua castellana exigit a les bases.
  • Justificació pagament de les taxes. (comprovant de transferència efectuada).

En cas de convocatòria de places per a Policia Local, aportar la "Declaració Jurada compromís de portar armes"

Quan es pot demanar?: 

Segons el termini establert a les bases especifiques de la convocatòria i s'iniciarà amb la publicació de la convocatòria.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

RECURSOS HUMANS

Cost: 

La taxa a abonar es de 13,20 €, segons el que s'estableix a l'Ordenança reguladora núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

En cas de presentació telemàtica, efectuar ingrés al número de compte: ES44 2100 0021 5002 0050 0329 indicant el procés selectiu en el que es participa i adjuntar el comprovant a la sol·licitud.

NO S'EXIGIRÀ l'abonament de la taxa, en cas de convocatòria de borsa de treball per procediment de concurs de mèrits.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica