Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ D'OBRES – ANNEX III

Descripció del tràmit: 

Obres vinculades als establiments comercials, amb una superfície útil d'exposició o venda al públic de fins a 300m2, que no requereixin la redacció d'un projecte tècnic.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Comprovant de l'autoliquidació de la taxa per servei urbanístic i de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres.

  • Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública, si és el cas.

  • Pressupost detallat (material i mà d'obra).

  • Plànol d'emplaçament amb indicació de la finca.

  • Plànol a escala o croquis acotat de l'estat actual i de la proposta d'actuació o fotografia de les parts on s'intervé.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

URBANISME

Cost: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica