Validació del certificat de seu electrònica

Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma XARXA SARA, a través de la qual es pot verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, de forma directa i gratuïta.

Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Accés al servei: VALIDe - Validació de certificats i signatures

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica