Data i hora oficial de la seu

La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant als ciutadans com per a l'Ajuntament.

Per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Reial Observatori de l'Armada i la Seu Electrònica està sincronitzada amb ell.

REGULACIÓ LEGAL

  • L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala: "els registres electrònics es regiran a efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà d'explicar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar visible.
  • L'article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal al Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre.
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica