La Seu

Què és la Seu Electrònica?

La seu electrònica, prolongació de l'oficina administrativa tradicional, és un element clau en la comunicació i tramitació jurídica en suport electrònic amb els ciutadans, per tant, requereix que la seva creació, funcionament i efectes estan imbuïts pels principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació del titular, sempre garantint que no resultin afectats altres béns constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades de caràcter personal, el dret d'accés a la informació administrativa o la preservació dels interessos de tercers.

L'exercici de la titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis publicats dins la mateixa.

A qui està dirigida?

La Seu electrònica es dirigeix tant a ciutadans com empreses i entitats que vulguin o necessitin interactuar amb l'Administració pública titular del servei a través d'Internet.

A continuació es mostra els principals apartats informatius que descriuen el funcionament de la seu electrònica.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica