Preguntes freqüents

PER QUÈ SURT UN CADENAT EN CONNECTAR-ME A AQUEST WEB?

Per protegir les dades i garantir la privacitat de les mateixes, l'accés als tràmits es fa, mitjançant un protocol segur, a un servidor autenticat. Quan el navegador detecta això, ens ho mostra de manera gràfica afegint el dibuix d'un cadenat a l'adreça.

TENEN LA MATEIXA VALIDESA LES GESTIONS REALITZADES A LA SEU QUE DE FORMA PRESENCIAL?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

QUÈ ÉS POT FER A LA SEU ELECTRÒNICA?

Presentar documentació al Registre, consultar l'estat dels expedients, rebre notificacions electròniques i realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, etc.

QUÈ ÉS LA SIGNATURA ELECTRÒNICA?

La signatura electrònica és el conjunt de dades en forma electrònica( consignades juntament amb altres o associades a elles) que permeten identificar el signatari, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura i signar electrònicament les dades que s’envien, de tal forma que es puguin comprovar la seva integritat i procedència.

La signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita amb relació a les dades consignades en els documents en paper (Art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica).

QUAN PUC UTILITZAR LA SEU ELECTRÒNICA?

Podrà accedir-hi i consultar informació durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

 • Mai li demanarem per correu electrònic ni el seu certificat ni el seu codi PIN. Malfiï's si algú els els demana.
 • Mantingui actualitzat el seu sistema operatiu, l’antivirus i el navegador.
 • Accedeixi a la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls des d'un web fiable. No hi accedeixi des d'enllaços que trobi a correus electrònics ni a d'altres webs.
 • Mai desi el codi PIN del seu certificat si es troba en un ordinador que no és l'habitual.
 • Tanqui correctament el navegador si utilitza ordinadors de llocs públics o als quals hi tinguin accés terceres persones.
 • Esculli un codi PIN difícil d'encertar per reforçar-ne la seguretat. No utilitzi dades fàcilment deduïbles com la data de naixement o que porti anotades a algun lloc.

QUINA DATA I HORA ES TÉ EN COMPTE PER AL CÒMPUT DE TERMINIS?

Per al còmput de terminis, serà la data i hora oficial de la seu la que tindrà validesa legal.

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DIGITAL?

És un document electrònic que garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic i permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.

Els certificats han de ser emesos per una entitat de certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades, com per exemple, la Generalitat de Catalunya).

PER A QUÈ SERVEIX UN CERTIFICAT DIGITAL?

 • Identificar-se i garantir la identitat de l’usuari a Internet.
 • Signar documents electrònics amb validesa legal.
 • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
 • Accedir al servei d’una forma més directa, ja que no és necessari recordar l’usuari i la clau.
 • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.

COM SOLUCIONAR PROBLEMES AMB EL JAVA?

Podeu començar per assegurar-vos que el teniu instal·lat i seguidament comprovar que la versió que teniu estigui actualitzada. Us deixem un manual per ajudar-vos en la configuració i poder solucionar el problema.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica