Tràmits i Serveis

VEHICLES: EXEMPCIÓ IMPOST VEHICLES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Descripció del tràmit: 

Estaran exemptes de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquelles persones que siguin titulars d'un vehicle i que tinguin la condició de discapacitat reconeguda oficialment igual o superior a un 33%.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut oficialment i que sigui titular del vehicle objecte d'exempció de l'impost.

Aquesta exempció s'aplicarà a un sol vehicle per titular.

Quina documentació cal aportar?: 

Quan es pot demanar?: 

Tot l’any.

La concessió de l’exempció no té efectes retroactius. En cas que se sol·liciti en període de voluntària de cobrament del rebut, l’exempció s’aplicarà en el mateix exercici.

Quan hagi transcorregut el període de cobrament de l’impost en voluntària, l’exempció tindrà efecte a l’exercici següent.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica