Tràmits i Serveis

TARGETA D’ARMES D’AIRE COMPRIMIT.

Descripció del tràmit: 

Per poder portar i utilitzar armes de la categoria 4a, fora del domicili, serà necessària l'obtenció d'una TARGETA D'ARMES que haurà d'acompanyar l'arma. Aquesta targeta és personal per un titular i arma concreta.

Armes de CATEGORIA 4ª:

 • Targeta d'armes tipus A (4ª 1): Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball,..). Té un període de vigència de 5 anys.

 • Targeta d'armes tipus B (4ª 2): Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball..). Té una vigència permanent.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona que compleixi els requisits següents:

 • Estar empadronada al municipi de Valls.

 • Que no estigui inculpada ni condemnada en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes.

 • Que no estigui sancionada administrativament en matèria d'armes ni per incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.

 • Que acrediti tenir els 14 anys complerts, en el cas de la targeta tipus A.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Fotocopia del DNI
 • Fotocopia del DNI dels pares o tutors, en cas de ser menor d'edat.
 • Fotocòpia de la factura de compra de l'arma o document que justifiqui l'adquisició entre particulars (compravenda o donació) amb fotocopia del DNI dels signants.

En cas de :

RENOVACIÓ TARGETA D'ARMES:

 • Comprovant de l'autoliquidació.

 • Original de la targeta d'armes tipus A

CESSIÓ DE LA TARJA D'ARMES:

 • Contracte de compra venda o de cessió on s'han d'incloure les dades del cedent i del cessionari.

BAIXA DE LA TARJA D'ARMES:

 • Document de la cessió o de destrucció lliurat per la Guàrdia Civil o una armeria.

 • Targeta d'armes

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Secretaria

Cost: 

El que s'estableix a l'Ordenança fiscal número 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica