Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ SUPORT ACTIVITAT EMPRESARIAL I COMERCIAL BARRI ANTIC

Descripció del tràmit: 

 

Concessió d'ajuts destinats a  incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Pla d'Intervenció del Barri Antic de Valls (perímetre interior de les Muralles) i que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Valls, amb un màxim de 1.200 euros.

Els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan al voltant de la línia de subvenció següent:

                 a) L'adequació i millora dels establiments ja existents o per trasllats d'aquests dins l'àmbit.

                 b) L'adequació i millora d'establiments de nova implantació.

S'exclouen de l'objecte de la subvenció:

- Les obres i actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l'obtenció de la llicència ambiental i/o les obres imprescindibles per adequar-se a la normativa d'aplicació.

- Les actuacions executades sense disposar de les preceptives llicències municipals i/o d'altres administracions.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica que siguin titulars d'empreses i establiments comercials ubicats dins l'àmbit del Barri Antic, segons delimitació establerta per la Llei de Barris.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Document identificatiu del sol·licitant.
  • Document que acrediti la representació, si s'escau
  • Llicència d'obres, si s'escau, i les corresponents taxes i impostos liquidats.
  • Factures de despeses objecte de la subvenció
  • Memòria de les modificacions realitzades, per establiments que realitzin obres de millora.
  • Declaració responsable adjunta
  • Acreditació de la titularitat del compte bancari (certificat de titularitat del compte bancari o document bancari adjunt a la instancia, omplert i diligenciat per la entitat financera)

Quan es pot demanar?: 

El termini establert per a la presentació de sol·licituds que s'estableixi a la convocatòria: del 16 de desembre al 15 de gener de 2024.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

COMERÇ

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica