Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud de col·laboració econòmica per a la realització d'activitats des del moviment veïnal.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol associació de veïns legalment registrada al Registre d’Entitats Jurídiques i reconeguda per l’Ajuntament.

Quina documentació cal aportar?: 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS REALITZADES:

  • Memòria.

  • Relació d'activitats (ompliu el document).

  • Justificant Festes Sostenibles (despesa vaixella compostable).

ESTAT DE COMPTES (ingressos i despeses).

JUSTIFICANT TITULARITAT COMPTE BANCARI (ompliu el document).

JUSTIFICANTS DE LA DESPESA:

  • Relació de despeses (ompliu el document).

  • Factures i comrpovants de pagament.

  • Declaració que les còpies digitalitzades reprodueixen exactament els documents originals.

CÒPIA DEL CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ASSOCIACIONS.

ESTATUTS (només la primera vegada que es demana la subvenció).

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

Quan es pot demanar?: 

Del 21 de juny al 10 de juliol de 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ALCALDIA

Termini de resolució: 

Segons el que s'estableix a la convocatòria.

Normativa: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica