Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ ENTITATS JUVENILS I DE LLEURE

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud de subvenció per a les associacions i entitats juvenils i les entitats d'educació en el lleure sense ànim de lucre destinada a contribuir al finançament de les seves despeses de manteniment i la realització d'activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu i de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educati. En el tràmit, les entitats han de presentar la documentació i justificació que acrediti la realització de les activitats per a les quals s'ha demanat la subvenció.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les associacions i entitats juvenils i les entitats d'educació en el lleure sense ànim de lucre que hagin sol·licitat la subvenció.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Projecte de l’activitat/s i pressupost de les activitats subvencionables.

  • Documentació acreditativa de la realització de l'activitat.

  • Factures de les despeses efectuades i subvencionables, així com acreditació del seu pagament. Aquestes factures hauran de ser emeses dins l'exercici pressupostari en què es concedeix la subvenció i fer referència a les despeses generades per a l'actuació objecte de la subvenció.

  • Detall dels ingressos, si s'escau, obtinguts directament o indirectament per a les activitats objecte de la subvenció.

  • Exemplars, per duplicat, si s'escau, de tot el material editat de difusió de les activitats on hi consti el suport de la regidoria de Joventut i el logotip de VallsJove.

Quan es pot demanar?: 

En el termini establert a la convocatòria: del 19 d'octubre al 9 de novembre de 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament a través de la seu electrònica.

Departament responsable: 

JOVENTUT

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica