Normativa

Sol·licitud certificat digital idCAT

Directiva 1999/93/Ce, de 13 de desembre, per la que s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.  
Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, sobre el comerç electrònic
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Decret 324/2001, sobre relacions amb els ciutadans a través d'Internet.
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica