Tràmits i Serveis

REDUCCIÓ TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

Descripció del tràmit: 

S’aplicarà una reducció de la taxa de la Recollida i gestió de residus municipals i comercials, a les activitats que participin en algun sistema de prevenció del malbaratament alimentari, segons la classificació següent:

  • Comerços al detall generadors de matèria orgànica

  • Comerços a l'engròs generadors de matèria orgànica

  • Restaurants, bars-restaurants i serveis de càtering

Els interessats hauran de presentar a l'ajuntament la documentació justificativa de la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari:

Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari, i declaració de la quantitat donada anualment.

Conveni signat amb l’ajuntament, conveni signat directament amb una entitat social, o bé acreditació de la participació en un altre sistema.

Certificat emès per l’entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantitat anual donada en el darrer exercici tancat.

 

INSPECCIÓ:

- L’Ajuntament inspeccionarà les activitats que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S’inspeccionarà un mínim de 10 sol·licituds/any, que es seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

- Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.

- La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i podrà suposar una liquidació complementària.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els titulars d’activitats generadores de matèria orgànica que acreditin participar en algun sistema de prevenció de malbaratament d’aliments.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Conveni signat amb l’Ajuntament, si es dóna el cas.

- Conveni signat directament amb una entitat social o bé acreditació de la participació en un altre sistema

- Certificat emès per l’entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantitat anual donada en el darrer exercici tancat.

Quan es pot demanar?: 

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:     DE L'1 AL 28 DE FEBRER 2021

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT / OAC

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica