Tràmits i Serveis

REDUCCIÓ TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

Descripció del tràmit: 

S'aplicarà una reducció de la taxa de la Recollida i gestió de residus municipals i comercials a les activitats que participin en algun sistema de prevenció del malbaratament alimentari, segons la següent classificació.
 • Comerços al detall generadors de matèria orgànica.
 • Comerços a l'engròs generadors de matèria orgànica.
 • Restaurants, bars-restaurants i serveis de càtering.

Els interessats hauran de presentar la documentació justificativa de la participació en un sistema de malbaratament alimentari:

 • Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari i declaració de la quantitat donada anualment.
 • Conveni signat amb l'Ajuntament, conveni signat directament amb una entitat social o bé acreditació de la participació en un altre sistema.
 • Certificat emès per l'entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantiat anual donada en el darrer exercici tancat.

INSPECCIÓ:

 • L'Ajuntament inspeccionarà les activitats que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S'inspeccionaran un mínim de 10 sol·licituds/any, que es seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.
 • Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.
 • La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l'any en curs i podrà suposar  una liquidació complementària.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els titulars d'activitats comercials i de restauració generadores de matèria orgànica que acreditin participar en algun sistema de prevenció de malbaratament d'aliments.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Conveni signat amb l'Ajuntament, si es dona el cas.
 • Conveni signat directament amb una entitat social o bé acreditació de la participació en un altre sistema.
 • Certificat emès per l'entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantitat anual donada en el darrer exercici tancat.

Quan es pot demanar?: 

DE L'1 AL 29 DE FEBRER DE 2024.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT / OAC

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica