Tràmits i Serveis

PROCÉS SELECTIU - PRESENTACIÓ DE MÈRITS

Descripció del tràmit: 

PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ UTILITZEU LA INSTÀNCIA GENERAL

Permet presentar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs d’un procés selectiu que correspon a una plaça de la oferta pública d’ocupació o un procés selectiu temporal.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones que s’hagin presentat al procés de selecció i hagin superat la fase d’oposició.

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Quan es pot demanar?: 

En el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició al tauler electrònic municipal d’anuncis.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

RECURSOS HUMANS

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica