Tràmits i Serveis

PROCÉS SELECTIU - PRESENTACIÓ DE MÈRITS

Descripció: 

Permet presentar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs d’un procés selectiu que correspon a una plaça de la oferta pública d’ocupació o un procés selectiu temporal.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones que s’hagin presentat al procés de selecció i hagin superat la fase d’oposició.

Requisits Obligatoris: 

(original i fotocòpia simple)

- Instància   (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Termini de validesa: 

En el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició al tauler electrònic municipal d’anuncis.

On i com iniciar?: 

 

  • PRESENCIAL a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

  • TELEMÀTICA a través de www.seu.valls.cat

Unitat tramitadora: 

RECURSOS HUMANS

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica