Tràmits i Serveis

PRÒRROGUES OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència d'ocupació de via pública quan necessita prorrogar el termini d'ocupació de la via pública per instal·lació d'algun element: tanca, bastida, contenidor...

La pròrroga es concedirà amb les mateixes condicions que la llicència inicial.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Pagament de les taxes corresponents a l'ampliació del termini. En aquest cas no s'haurà de tornar abonar fiança per l'ocupació de la via publica, ja que s'ha fet efectiva en l'autorització inicial.

Quan es pot demanar?: 

Abans que finalitzi el termini autoritzat per l'ocupació de la via pública.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Departament responsable: 

VIA PÚBLICA

Cost: 

Establert a l'Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública.

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica