Tràmits i Serveis

PRÒRROGUES LLICÈNCIES D'OBRES

Descripció del tràmit: 

Quan per a l’execució d’una obra no ha estat suficient el temps concedit en la llicència inicial, es podrà sol·licitar la corresponent pròrroga de la llicència pel termini que es cregui adient per a la finalització de la mateixa.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quan es pot demanar?: 

Les pròrrogues se sol·licitaran abans de dos o cinc mesos de la finalització dels terminis previstos per al començament i per a l'acabament de les obres, respectivament, s'entén que són concedides per la meitat del termini de què es tracti, i serà vàlida l'ordenació vigent en el moment que la llicència fou atorgada, encara que s'hagués acordat la suspensió de l'atorgament de llicències en casos de pròrroga del termini de l'acabament de les obres.

La pròrroga de les llicències no pot ser vàlidament demanada si no ha passat almenys la meitat del termini a què es refereix la sol·licitud.

Només es podran sol·licitar com a màxim dues pròrrogues de 6 mesos, amb un màxim de 12 mesos, en les llicències d’obres menors i dues pròrrogues de 12 mesos en les llicències d’obres majors. En ambdós casos serà sense revisió del pressupost de l’obra.

En el cas de ser necessària una pròrroga, havent esgotats els terminis anteriors, s’haurà de sol·licitar una nova llicència d’obres per la part d’obra pendent de finalitzar, amb la corresponent liquidació de les taxes municipals.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Urbanisme.

Cost: 

Gratuït

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica