Tràmits i Serveis

OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA PER OBRES

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb contenidors , tanca d'obra, plataforma elevadora i/o material d’obra com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

 

  • Instància,indicant els dies i la superfície que s'ocupa de via pública. (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  • Plànol indicatiu de la ubicació exacta de l'element en qüestió.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment, preferiblement de manera simultània a la sol·licitud de llicència d'obres.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

Via pública.

Cost: 

El que s’estableix en l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública.

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica