Tràmits i Serveis

MERCATS DE LA FRUITA I LA VERDURA, DE LA ROBA I DE BROCANTERS

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda als següents mercats:

 • MERCAT DE LA ROBA: dimecres i dissabte.
 • MERCAT DE LA FRUITA I LA VERDURA: dimecres i dissabte.
 • MERCAT DE BROCANTERS: primer dissabte de cada mes.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica

Quina documentació cal aportar?: 

 • DNI / NIE/ CIF / Permís de residència.

 • En cas de tenir treballadors contractats, caldrà adjuntar el DNI i fotografia de l'acompanyant habitual o treballador i la còpia del TC2.

 • Certificat de situació al cens d'activitats econòmiques de la AEAT.

 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb les obligacions de la Seguretat Social o justificant de pagament dels 12 últims rebuts d'autònoms.

 • Justificant de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

 • Complir les especificacions dels productes que s'ofereixen a la venda.

 • Certificat de titularitat de compte bancari.

 • 1 fotografia del titular de la parada.

Quan es pot demanar?: 

Durant tot l'any.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

COMERÇ I TURISME

Cost: 

Ordenança fiscal número 15, article 6è, apartat 4.3.

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica