Tràmits i Serveis

MERCAT DE SANTA ÚRSULA

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda al mercat de Santa Úrsula que es realitza al municipi de Valls.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

  • DNI / NIE/ CIF / Permís de residència.

  • En cas de tenir treballadors contractats, caldrà adjuntar el DNI i la còpia del TC2.

  • Certificat de situació al cens d'activitats econòmiques de la AEAT (alta censal).

  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

  • Certificat d'estar al corrent de pagament amb les obligacions de la Seguretat Social o justificant de pagament de l’últim rebuts d'autònoms.

  • Justificant de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

  • Fotografia de la parada.

Quan es pot demanar?: 

De l’1 de setembre a l’1 d’octubre

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

COMERÇ I TURISME

Cost: 

Ordenança Fiscal núm. 15, article 6è, apartat 4.3.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica