Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ i/o AGRUPACIÓ

Descripció: 

La llicència de parcel·lació consisteix a dividir una parcel·la en dues o més parcel·les i la d'agrupació urbanística autoritza ma agrupar diverses parcel·les per tal de convertir-les en una sola.

Aquestes llicències són necessàries per a formalitzar l'escriptura publica de divisió o agrupació de parcel·les i la seva inscripció al Registre de la Propietat.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els titulars de la llicència urbanística o el seu representant degudament autoritzat.

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari).

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  • Títol de propietat o notes simples informatives de les parcel·les, locals o habitatges que es volen parcel·lar o agrupar.

  • Projecte de parcel·lació que ha d'incloure:

    • Memòria explicativa

    • Plànols acotats i signats de les finques inicials indicant les superfícies.

    • Plànols acotats i signats de les finques resultants, indicant la superfície de cadascuna.

Termini de validesa: 

En qualsevol moment

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

URBANISME.

Cost: 

Segons el que estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

Termini de resolució: 

En qualsevol moment.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica