Tràmits i Serveis

JUSTIFICACIÓ AJUTS A LES ENTITATS ÀMBIT SOCIAL

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

Justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció, segons establert en les bases reguladores.

No es podran atorgar noves subvencions si no estan degudament justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini per a la seva justificació.

La manca de justificació o la justificacio incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul.lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament de les condicions previstes.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les entitats o associacions que han resultat beneficiaries de la subvenció, segons el que es diposa en les bases reguladores.

Quina documentació cal aportar?: 

- Memòria de l'activitat

- Memòria econòmica

- Acta signada i segellada de la reunió on ha estar aprovat el balanç d’ingressos i despeses

- Factures de l’actuació subvencionada

- Documentació que justifiqui que l’Ajuntament col·labora amb l’entitat

Quan es pot demanar?: 

FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica