Tràmits i Serveis

INSTAL·LACIÓ DE GRUES

Descripció: 

L’obtenció de llicència municipal per a la instal·lació de grues amb motiu de les obres que es puguin portar a terme.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Requisits Obligatoris: 

 

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

     

  • La petició podrà integrar-se en el mateix projecte general de l'obra si en aquest cas es recull tota la documentació necessària.

  • Plànol d'ubicació de la grua, assenyalant les àrees d'escombrat de la ploma i firmat pel tècnic projectista o director de l'obra.

  • Imprès GR 1 (del Departament d’Indústria) degudament formalitzat.

Termini de validesa: 

En qualsevol moment, però sempre conjuntament amb la sol·licitud de la llicència municipal d’obres corresponent.

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

URBANISME

Cost: 

El que s’estableix en l’Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per ocupació del subsol, sol i vol de la via publica

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica