Tràmits i Serveis

INFORME ARRELAMENT SOCIAL

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i en situació administrativa irregular, que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per l'arrelament social.

Per més informació consultar a: www.gencat.cat

Qui ho pot sol·licitar?: 

El sol·licitant és la persona estrangera que pretén regularitzar la seva situació administrativa  i ha de complir tres requisits:

 • Ser persona estrangera extracomunitària
 • Ser major d'edat (o major de 16 d'anys amb autorització del representant legal)
 • Trobar-se en situació administrativa irregular

Quina documentació cal aportar?: 

 • Sol.licitud d'Informe d'arrelament de la Generalitat de Catalunya INF 02

 • Passaport (només les pagines on surten dades)

 • Certificats dels cursos i formacions acabats.

 • Certificat de l'històric de l'empadronament (s'ha de justificar tres anys)

Per al document proposta cal tenir en compte les circumstàncies següents:

 1. Permanència a l'Estat Espanyol. Cal acreditar un mínim de 3 anys a l'Estat espanyol.
 2. Mitjans de vida. Cal acreditar els mitjans econòmics dels quals disposa la persona sol·licitant: contracte de treball o exempció de contracte. En aquest darrer cas, l'exempció quedarà condicionada al fet que la persona sol·licitant acrediti, davant l'oficina d'estrangers corresponent, que disposa de mitjans de vida suficients.
 3. Vincles familiars. S'indicarà quin vincle té la persona interessada amb altres persones residents al país (s'especificarà el grau que pugui acreditar).
 4. Programes d'inserció sociolaborals i culturals. Realització de cursos, així com participació en activitats programades dins dels serveis d'acollida, en què s'assoleixin coneixements laborals i/o coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic.
 5. Competència lingüística bàsica. En el transcurs de l'entrevista s'ha de valorar el grau de comunicació en català i castellà.

Quan es pot demanar?: 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Cost: 

GRATUÏT

Termini de resolució: 

Normativa: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica