Tràmits i Serveis

INFORME ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE PER AL REAGRUPAMENT FAMILIAR

Descripció del tràmit: 

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en els procediments d'obtenció d'una autorització inicial de residència temporal per reagrupament familiar.

Per més informació del tràmit consultar www.gencat.cat

Qui ho pot sol·licitar?: 

El sol·licitant és la persona estrangera que pretén reagrupar la seva família i ha de complir tres requisits:

  • Ser persona estrangera extracomunitària.
  • Ser major d'edat.
  • Disposar d'una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

Si la persona interessada no compleix algun d'aquests tres requisits, l'ajuntament competent emetrà proposta desfavorable motivant-la en la inadequació de la sol·licitud.

Hi ha excepcions (consultar a l'apartat de NORMATIVA la Instrucció DGI/BSF/1/2013 per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Informe d'adequació de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya  INF 01

  • Passaport (només les pagines on surten dades)

  • NIE

  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer

  • Certificat de convivència

  • Justificant pagament de la taxa de l'Ajuntament.

  • Justificant pagament de la taxa de la Generalitat. 

Quan es pot demanar?: 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Cost: 

Taxa Generalitat de Catalunya: segons el que s'estableix en el formulari INF 01

Taxa municipal: 49,95 €, segons Ordenança Fiscal núm. 6

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica