Tràmits i Serveis

IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTOR RESPONSABLE D'UNA INFRACCIÓ

Descripció del tràmit: 

Comunicació de les dades de la persona responsable d'una multa de circulació o aparcament.

  • Si s'efectua el pagament amb descompte, el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació.

  • En cas que no faciliteu les dades completes de la persona conductora o que no annexeu la documentació corresponent, l'òrgan instructor del procediment sancionador entendrà que no s'ha realitzat el tràmit correctament.

  • La persona identificada disposarà d'un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica

Quina documentació cal aportar?: 

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • En cas d'empreses de lloguer de vehicles sense conductor a curt termini: fotocòpia del contracte d'arrendament on s'acredita el concepte de conductor de la persona que figura al contracte.

Cal identificar clarament el número de denúncia, matrícula del vehicle i les dades de la persona presumpta responsable de la infracció, i que com a mínim han de ser: nom i cognoms, DNI i adreça completa.

No es pot identificar la persona conductora sense aportar-ne l'adreça que ha de ser en territori espanyol.

Quan es pot demanar?: 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

MULTES

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica