Tràmits i Serveis

GUALS: BAIXA DE GUAL

Descripció del tràmit: 

Donar de baixa la llicència de gual atès que ja no hi ha aprofitament, amb efectes a l'exercici immediatament posterior a la data de la sol·licitud.

Si a l'accés hi ha rebaix de vorera, la persona interessada l’haurà de restablir al seu estat inicial. La concessió de la baixa del gual està condicionada al restabliment de la vorera.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona propietària o usuària de l'accés.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Placa del gual.
  • En el cas que sol·liciteu la devolució de la part proporcional de la taxa, caldrà que adjunteu un document acreditatiu d'un compte bancari (rebut, llibreta del banc, certificat, etc.).

Quan es pot demanar?: 

Durant tot l'any.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Hi ha dret a devolució de la part proporcional corresponent a l'import abonat, computada en trimestres, sempre i quan no se sol·liciti la baixa del gual dins el quart trimestre de l'any. En aquest cas, no hi ha dret a devolució.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica