Tràmits i Serveis

FESTES MAJORS ALS BARRIS

Descripció: 

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives dins els actes de celebració de les Festes Majors dels barris del municipi, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment i l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en què l'acte consisteixi en un àpat).

Qui ho pot sol·licitar?: 

L'associació de veïns organitzadora de l'acte.

Requisits Obligatoris: 

  • Instància       (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas

Termini de validesa: 

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

VIA PUBLICA

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Abans de l'inici dels actes de la Festa Major, amb una antelació suficient que permeti la òptima organització per part de la regidoria competent en la matèria.

En cas de presentar la "Sol·licitud de necessitats elèctriques per a actes festius", s'ha d'efectuar amb un mes d'antel·lació per tal de poder gestionar la petició.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica