Tràmits i Serveis

EXPEDICIÓ I RENOVACIÓ DEL DNI

Descripció del tràmit: 

TEMPORALMENT FORA DE SERVEI

El DNI és el document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular. Constitueix el justificant complet de la seva identitat, i serveix, excepte prova en contra, per acreditar la nacionalitat espanyola del seu titular i les dades personals que consigna.

El DNI electrònic facilita múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics i assegura la identitat dels participants en la comunicació.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol ciutadà espanyol té dret a obtenir el DNI electrònic, des del moment de la seva inscripció al Registre Civil.
Els majors de 14 anys estan OBLIGATS A TENIR-LO, a custodiar-lo i a conservar-lo.

Tràmit per a persones amb impossibilitat de desplaçar-se:

 1. Cal adreçar-se a la comissaria de Policia (Reus o Tarragona son les mes properes) i aportar una fotocopia del DNI i un informe medic on s'especifiqui la impossibilitat de desplaçar-se.

 2. Des de la comissaria es posaran en contacte per telefon per tal de concretar la data en que un equip de DNI es desplaçarà al domicili.

         3 .El dia en què us visiti l'equip mòbil del DNI haureu de disposar de la documentació indicada a l'apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

Quina documentació cal aportar?: 

Per la primera inscripció: 

 • Una fotografia.
 • Partida literal de naixement, indicant que és per la tramitació del DNI. Ha d'estar en vigor i caduca al cap de 6 mesos.
 • Certificat empadronament vigent.
 • Acompanyat del pare, mare o tutor legal.

Per la renovació per caducitat:

 • DNI
 • Una fotografia.
 • Certificat empadronament vigent (en cas de canvi de domicili)

Quan es pot demanar?: 

Per fer el tràmit a l'Ajuntament, tot l'any, EXCEPTE els períodes vacacionals: setmana santa, nadal i estiu.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

** A tenir en compte: en cas de PÈRDUA o ROBATORI, aquest tràmit s'haurà d'efectuar directament a qualsevol oficina de Policia Nacional.

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Tant per la primera inscripció com per les renovacions s'ha de pagar una taxa de 12 euros.

El tràmit serà gratuït en els següents casos:

 • Es modifiquin les dades i el document encara estigui vigent.
 • La persona interessada tingui el Títol de Família Nombrosa

Termini de resolució: 

- Tramitació a l'Ajuntament :

 • Per fer el tràmit a l'Ajuntament, és necessari venir dos dies a l'hora que tinguin la cita.
 • A l'Ajuntament només es podran modificar dades que afectin el CANVI DE DOMICILI. Per la resta, s'haurà d'anar directament a la Comissaria de Policia.

- Tramitació a qualsevol comissaria de Policia:

Canals d'accés: 

Presencial
Telefònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica