Tràmits i Serveis

CERTIFICAT URBANÍSTIC

Descripció del tràmit: 

És un certificat en el qual consten els aspectes d'un terreny, la seva qualificació, la possibilitat de poder construir sobre ell, si compta amb els serveis urbanístics necessaris, si hi ha suspensió de l'atorgament de llicències o si és possible d'obtenir la llicència ajustada al Pla General, si la revisió del planejament és en curs, etc.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Urbanisme.

Cost: 

Segons el que es disposa a l'Ordenança fiscal número 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica