Tràmits i Serveis

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

Descripció del tràmit: 

Document emès per l'Ajuntament de Valls que certifica l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants.

El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'inscripció que consten al padró municipal d'habitants. La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Existeixen diversos tipus de certificat que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d'altres:

  • Certificat d'empadronament.

  • Certificat històric d'una persona que no consta actualment empadronada.

  • Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada.

  • Certificat d'acreditació de l'adreça on residia una persona que consta de baixa del padró per defunció.

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Qualsevol persona major de 16 anys empadronada al municipi de Valls.

  • Menors d'edat casats o emancipats empadronats al municipi de Valls.

Quina documentació cal aportar?: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • ORIGINAL del DNI, NIE o passaport en vigor.

  • Els ciutadans de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva identitat amb el NIE en vigor o Certificat de registre com a ciutadà de la Unió Europea, acompanyat d'un document amb fotografia: passaport o targeta de residència del seu país en vigor.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

En el cas que ja no estigueu empadronats/des a Valls i volgueu sol·licitar un certificat que acrediti el temps de residència al municipi ho haureu de fer a través de la següent adreça electrònica*: oac@valls.cat

Heu d'adjuntar una còpia clara del document identificatiu i la petició de certificat històric.

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica