Tràmits i Serveis

CERTIFICAT CADASTRAL

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud per part de les persones interessades d'un document acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, calor cadastral, titularitat i dades físiques).

Qui ho pot sol·licitar?: 

Si voleu accedir a dades cadastrals protegides, cal acreditar que sou:

  • Per persones físiques, el titular cadastral (aportant el DNI).

  • Persones jurídiques, un representant del titular cadastral (en cas de persones jurídiques, el sol·licitant ha d'acreditar que n'és el representant legal, aportant còpia de la documentació corresponent).

  • Si és una representació de tercers, una persona autoritzada pel titular cadastral (cal aportar una autorització signada pel titular cadastral juntament amb una fotocòpia del DNI del titular cadastral).

Quina documentació cal aportar?: 

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Segons el que es disposa a l'Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica