Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ IMPOST CONSTRUCCIONS I OBRES EN EL BARRI ANTIC

Descripció: 

S'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que es projectin a l'àmbit del Barri Vell delimitat pel planejament urbanístic i siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal del Ple de la Corporació.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits establerts en l'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (art. 4.1 bis).

Requisits Obligatoris: 

 

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
     

  • Original i còpia del document identificatiu del sol·licitant

  • Original i còpia de la liquidació corresponent de la taxa i l'impost d'obres.

Termini de validesa: 

Durant tot l'exercici.

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

URBANISME

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica