Tràmits i Serveis

BAIXA REGISTRE UNIONS DE PARELLA ESTABLE

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud que realitzen aquelles parelles de fet que vulguin deixar de ser-ho.

Causes que motiven la BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ en el registre municipal de parelles estables:

  • Per comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública

  • Per voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre

  • Per mort o declaració de mort d'un dels convivents

  • Per cessament de la convivència

  • Per matrimoni de qualsevol dels convivents

  • Per canvi de domicili d'un dels dos convivents

  • Per canvi de domicili dels dos convivents en un altre municipi

Qui ho pot sol·licitar?: 

Aquelles parelles de fet que vulguin deixar de ser-ho.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc).

Quan es pot demanar?: 

Quan hagi finalitzat una unió estable d'una parella, els membres d'aquesta no podran formalitzar al Registre Municipal una nova inscripció d'una relació estable amb una altra persona fins que no hagin transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció de l'anterior unió estable de parella.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

SECRETARIA

Cost: 

Gratuït

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica