Tràmits i Serveis

AJUTS LLOGUER NOVES EMPRESES BARRI ANTIC

Descripció del tràmit: 

 

Concessió d'ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Barri Antic de Valls, dins el marc de dinamització econòmica que estableix la Llei de Barris i que es desenvolupa des de l'Ajuntament de Valls.

Els ajuts regulats en aquestes bases tenen la finalitat de donar suport a la implantació de nous establiments, o el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat dins l'àmbit del Barri Antic, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica, que sigui titular de contracte de lloguer de negoci o establiment comercial dins l'àmbit del Barri Antic, sempre i quan es donin les condicions següents:

a) Que estigui al corrent del pagament del lloguer del local objecte de la subvenció

b) Que l'establiment porti funcionant continuadament un mínim de tres mesos immediatament previs a l'atorgament de la subvenció i un màxim de cinc anys.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Escriptura de constitució o Estatuts, en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica.

  • Memòria descriptiva de l'activitat objecte de la subvenció, amb la descripció dels objectius.

  • Contracte de lloguer, amb expressa indicació de l'import mensual del rebut de lloguer, i justificant d'estar al corrent de pagament.

  • Declaració responsable adjunta.

  • Full de dades bancaries adjunt o certificat de titularitat de compte.

Quan es pot demanar?: 

El termini establert per a la presentació de sol·licituds serà l'establert en la convocatòria: del 16 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

COMERÇ I TURISME

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica