Tràmits i Serveis

AJUTS ASSOCIACIONS I ENTITATS ÀMBIT SOCIAL

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts a les associacions i entitats del municipi de Valls que actuen en matèria d'acció social i, concretament, en l'àmbit de la promoció i la inclusió social a la població de Valls.

Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i/o malalties i altres col·lectius en situació de risc i exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de greus mancances o d'emergència social.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran acollir-se les associacions sense afany de lucre i les entitats legalment constituïdes que:

I que realitzin:

  • Activitats regulars de l'entitat adreçades a persones amb dificultats de salut, integració social, discapacitat, etc. efectuades a la població i en les que participin persones residents a Valls, les quals siguin complementaries o de reforç de competència municipal en aquestes àrees i no tinguin ànim de lucre. En cas contrari, haurà de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

  • Activitats extraordinàries organitzades per l'entitat, obertes a la resta de població no inscrita i/o assistent a les seves activitats regulars, les quals siguin complementaries o de reforç de competència municipal en aquestes àrees i no tinguin anim de lucre. En cas contrari haurà de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Documentació a aportar :

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- CIF de l'entitat jurídica representada.

- Descripció bàsica del projecte objecte de la subvenció.

- Indicació del número de socis

- Estatuts de l'entitat amb el Registre del departament de Justícia de la Generalitat i/o altres registres homòlegs de l'estat Espanyol.

  • Documentació a aportar una vegada concedida la subvenció (justificació) ---més detall a les Bases de subvenció---:

- Memòria justificativa de l'activitat

- Memòria econòmica

Quan es pot demanar?: 

DEL 20 DE SETEMBRE AL 10 D'OCTUBRE DE 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Cost: 

Termini de resolució: 

Establert en la convocatòria

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica