Tràmits i Serveis

AJUTS AL TEIXIT CULTURAL VALLENC

Descripció del tràmit: 

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les associacions que componen el teixit cultural de Valls, per tal de promoure l'activitat cultural de la ciutat i envigorir aquest sector.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les associacions sense afany de lucre i amb objectius culturals que formin part del Consell de Cultura.

Quina documentació cal aportar?: 

- Projecte que inclogui les dades de l'entitat, projecte de l'activitat i memòria econòmica de les activitats subvencionables (amb previsió de despeses i ingressos), d'acord amb el model adjunt.

-  Declaració responsable adjunta.

- Estatuts de l'entitat que presenta la sol.licitud

- Fotocòpia compulsada o validada del DNI del president/a.

- Fotocòpia compulsada o validada del NIF de l'entitat que presenta la sol·licitud.

- Full de transferència bancària, signat i segellat, adjunt.

*** No caldrà presentar la documentació esmentada en els punts 4,5,6, i 7 si aquesta ja està en disposició de Xarxa per haver-se presentat en anteriors convoctòries, durant els darrers 4 anys, i quan no s'hagi produït cap variació. A la sol·licitud caldrà fer esment d'aquesta circumstància identificant la  convocatòria, mes i any de presentació.

Quan es pot demanar?: 

Segons l'establert en la convocatòria :   fins al 21 de juliol de 2022.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Presencialment:  Xarxa de Cultura    

Departament responsable: 

CULTURA

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica