27.06. PROTOCOL-CASAMENTS

27.6. PROTOCOL-CASAMENTS
 

1. TARIFES

Cerimònia 151,00 €

 

NORMES COMPLEMENTARIES

La gestió la realitzarà el departament de protocol, i la liquidació i recaptació es realitzarà pel departament de tresoreria municipal.

Diligència. Aprovat per Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 19 de desembre de 2008

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica