Tràmits i Serveis

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, TELEASSISTÈNCIA MÒBIL I LOCALITZACIÓ DE PERSONES

Descripció del tràmit: 

El servei de teleassistència domiciliària ofereix als usuaris una atenció permanent a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Amb un equipament de comunicacions i informàtica específica, permet que els usuaris en situació d’emergència, i solament polsant un botó que porten al damunt constantment, puguin entrar en contacte verbal, les 24 hores del dia, 365 dies l’any amb un centre atès per personal de CLECE Serveis Socials.

Qui ho pot sol·licitar?: 

El servei està destinat a persones grans, amb discapacitat i persones malaltes que estiguin incapacitades físicament per valdre’s per si mateixes, tant en situacions permanents com transitòries.

Cal estar empadronat/da i viure a Valls.

La persona sol·licitant no ha de tenir una malaltia mental greu ni deficiències notòries d’audició i/o expressió oral que impedeixin la utilització correcta i adequada del servei.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI).

  • Justificant d’ingressos de la unitat familiar de convivència.

  • Informe mèdic si s’escau.

  • Fotocòpia de la recepta electrònica.

  • Imprès normalitzat de CLECE Serveis Socials.

Quan es pot demanar?: 

Durant tot l’any.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Cost: 

Establert a l'Ordenança fiscal número 27, Reguladora de Preus Públics, annex 9.

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica