27.03. SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA

SERVEIS DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Art. 1 TARIFES

Pels serveis que es detallen es facturaran els següents imports:

 

Art. 2. NORMES COMPLEMENTÀRIES

La gestió, liquidació i recaptació es realitzarà a les dependències de l’organisme autònom “Escola Municipal de Música Robert Gerard” i supletòriament al departament de rendes i caixa municipal.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica