Tràmits i Serveis

VEHICLES: BONIFICACIÓ IMPOST DE VEHICLES AMB ANTIGUITAT SUPERIOR A 25 ANYS

Descripció del tràmit: 

- Les persones propietàries de vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys podran sol·licitar una bonificació del 25% de l'impost de vehicles.

- Les persones propietàries de vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys i que tinguin en vigor un certificat d'idoneïtat de vehicles clàssics als efectes de l'impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics, seran bonificats amb el 100% de la quota liquidable.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona propietària del vehicle

Quina documentació cal aportar?: 

  • Document identificatiu (DNI, NIF, ...).
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Permís de circulació.
  • Fitxa tècnica del vehicle.
  • Certificat d'idoneïtat de vehicles clàssics en vigor, en el cas dels vehicles que tinguin un mínim de 30 anys d'antiguitat.

Quan es pot demanar?: 

A partir de la data en què s'acredita els 25 anys de matriculació. L'aplicació de la bonificació tindrà efecte l'exercici següent a la data de sol·licitud.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica